[Luận Văn CNTT] – Phần mềm Quản lý Bảo hành máy tinh

Luận Văn CNTT Phần mềm Quản lý Bảo hành máy tinh
1. Giới thiệu : Xây dựng Hệ thống phần mềm Quản lý Bảo hành máy tinh được xây dựng nhằm phục vụ các nhiện vụ tự động hóa một số công việc để tiết kiệm thời gian và công sức như sau : quản lý khách hàng, phiếu bảo hảnh, ngày đem tới bảo hành, ngày giao, giá tiền, thời gian bảo hành, số lượng, thống kê, báo cáo …

2. Ngôn ngữ : Visual C# và Microsoft SQL

Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *