[Luận Văn CNTT] – Viết phần mềm quản lý cty phát hành báo chí TPHCM

Luận Văn CNTT Viết phần mềm quản lý cty phát hành báo chí TPHCM
1. Giới thiệu : Hệ thống quản lý cty phát hành báo chí TPHCM được mô tả như sau: Công ty có một bộ phận chuyên giao báo tận nơi cho tất cả các khách hàng của mình, một bộ phận tài vụ để tính tiền cho khác, một bộ phận thống kê. Công ty phát hành tới 30 thị xã, thành phố lớn trong cả nước. Bộ phận giao báo là một hệ thống các bộ phận con tại thị xã, thành phố(mỗi địa phương có một bộ phận con).
Tất cả những đơn đặt mua đều tập trung tại công ty để công ty dễ dàng yêu cầu các tòa báo số lượng cần lấy cho mỗi số in ra. Mỗi khi giao báo hay hoặc thu hồi báo dư tại các điểm bán, công ty đều có kèm theo phiếu giao hoặc phiếu thu hồi có in sẵn tên báo và số lượng giao (số lượng thu hồi sẽ được điền tay dựa trên phiếu thực tế), các phiếu phái có những chữ ký xác nhân của điểm bán và sẽ làm cơ sở để tính tiền cho mỗi điểm bán vào cuối tháng. Các cá nhân đơn vị đặt mua dài hạn sẽ trả tiền trong suốt thời kỳ đặt mua. Công ty phải theo dõi thời kỳ đặt mua để một tháng trước khi hết hạn thì gởi phiếu gia hạn cho cá nhân hoặc đơn vị đó. 

2. Ngôn ngữ : Visual Basic .Net và Microsoft SQL

Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *