[Luận Văn CNTT] – Viết Phần Mềm Quản lý công ty điện thoại

Luận Văn CNTT] Viết Phần Mềm Quản lý công ty điện thoại
1. Giới thiệu : Phần Mềm Quản lý công ty điện thoại như sau : Kế hoạch thực hiện là xây dựng một hệ thống thông
tin về viêc quản lý qui trình hoạt động của một công ty buôn bán điện thoại di
động nhằm mục đích quản lý hoạt động công ty một cách dễ dàng hơn. 
Như chúng ta đã biết thế giới
di động là một trung tâm mua bán điến thoại lớn với nhiều chi nhánh và nhiều
hình thức khác nhau.Nhìn chung các hoạt động chính của nó là nhập hàng về kho từ
những nhà cung cấp khác nhau có thể trong và ngoài nước,xuất hàng từ kho ra quầy
,trong đó mỗi quầy trưng bày một loại điện thoại riêng, các sản phẩm được bán
ra từ quầy (bán lẻ) hay là được bán sỉ cho những khách hàng cần mua với số lượng
nhiều hay là cho các đại lý buôn bán nhỏ,quản lý hoạt động của quầy ,báo cáo số
lượng hàng bán được
  trong ngày ở các quầy
,lượng hàng bán được của công ty trong tháng ,kiểm tra được lượng hàng nào bán
chạy loại hàng nào bán không chạy trong tháng.

 

2. Ngôn ngữ : Visual Basic .Net và Microsoft SQL

Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *