[Luận Văn CNTT] – Phần mềm Quản lý hoạt động của một công ty phát hành sách

Luận Văn CNTT Phần mềm Quản lý hoạt động của một công ty phát hành sách
1. Giới thiệu : Phần mềm Quản lý hoạt động của một công ty phát hành sách gồm các chức năng sau : Khi có yêu cầu bán sách từ các nhà xuất bản,bộ
phận quản lý việc nhập sách sẽ kiểm tra chất lượng sách. Nếu chát lượng sách
đảm bảo nhà xuất bản sẽ chuyển sách đến công ty, bộ phận này sẽ nhập một phiếu
nhập sách.Trong phiếu nhập sẽ ghi rõ tên nhà xuất bản,dịa chỉ nhà xuất bản,
điện thoại nhà xuất bản, người giao sách, ngày nhập, thông tin về sách nhập, đơn
giá, số lượng xuất, lĩnh vực , thành tiền, tổng số tiền, các chữ kí của người
viết phiếu, ngươi giao, thủ trưởng đơn vị.Ngoài ra trên phiếu còn ghi rõ phiếu
xuất do công ty phát hành sách phát hành, ngày phát hành, số hiệu phiếu. một
bản phiếu nhập sách giao cho nhà xuất bản, một bản lưu giữ lại và sau đó sách
được chuyển vào kho.2. Ngôn ngữ : Visual Basic .Net và Microsoft SQL

Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *