[Đồ án tốt nghiệp] – Mã nguồn phần mềm Quản lý đào tạo và xếp thời khóa biểu Đại Học

Đồ án tốt nghiệp Mã nguồn phần mềm Quản lý đào tạo và xếp thời khóa biểu Đại Học
1. Mô tả : Mã nguồn C# phần mềm Quản lý đào tạo và xếp thời khóa biểu Đại Học gồm các chức năng sau : Quản lý giảng viên, sinh viên, ngành học, môn học, phòng học, lớp học, lập thời khóa biểu chi sinh viên và giáo viên, báo cáo, thống kê …Rất hữu ích cho các bạn đang làm đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin.


2. Ngôn Ngữ : Visual C# 2008


3. Database : Microsoft SQL 

Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *