[Source PHP] – Mã nguồn Website Viết Lưu bút trực tuyến

Source PHP Mã nguồn Website Viết Lưu bút trực tuyến
1. Mô tả : Mã nguồn PHP Website Viết Lưu bút trực tuyến gồm các chức năng sau : cập nhập thông tin người dùng, email, nội dung lưu bút, thống kê, báo cáo…Rất hữu ích cho các bạn đang làm đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin.


2. Ngôn Ngữ : PHP


3. Database : My SQL

Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *