[Source PHP] – Mã nguồn Website Quản lý đào tạo sinh viên

Source PHP Mã nguồn Website Quản lý đào tạo sinh viên
1. Mô tả : Mã nguồn PHP Website Quản lý đào tạo sinh viên gồm các chức năng sau : thông tin sinh viên, giảng viên, khoa, viện, ngành đào tạo, lớp chuyên ngành, thống kê, báo cáo…Rất hữu ích cho các bạn đang làm đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin.


2. Ngôn Ngữ : PHP


3. Database : My SQL

Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *