[Source C#] – Mã nguồn Phần mềm quản lý thư viện 2010

Source C# Mã nguồn Phần mềm quản lý thư viện 2010
1. Mô tả :  Mã nguồn Phần mềm quản lý quản lý thư viện 2010 gồm các chức năng sau : quản lý độc giả, phân loại sách, tác giả, theo dõi mượn trả, quản lý thẻ thư viện, thống kê…Rất hữu ích cho các bạn đang làm đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin.


2. Ngôn Ngữ : Visual C#


3. Database : Microsoft SQLDownload (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *