[Source C#] – Mã nguồn Phần mềm Quản lý Nhà trọ

Source C# Mã nguồn Phần mềm Quản lý Phòng trọ
1. Mô tả : Mã nguồn Chương trình Quản lý Nhà trọ gồm các chức năng sau :Thông tin khách trọ, loại phòng, danh sách phòng trọ, loại và trạng thái, hóa đơn thanh toán điện, nước, thống kê … Rất hữu ích cho các bạn đang làm đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin.

2. Ngôn Ngữ : Visual C#

3. Database : Microsoft SQL

Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *