[Source C#] – Mã nguồn Phần Mềm Quản Lý kho máy tính

[Source C#] - Mã nguồn Phần Mềm Quản Lý kho máy tính 1
1. Mô tả : Mã nguồn Phần Mềm Quản Lý kho máy tính gồm các chức năng sau: danh mục, quản lý danh mục, nhập kho, xuất kho, hóa đơn, báo cáo…. Rất hữu ích cho các bạn đang làm đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin.


2. Ngôn Ngữ : Visual C#3. Database : Microsoft SQL 


Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *