[Source C#] – Mã nguồn Phần mềm Quản lý Học viên Sài Gòn University

Source C# Mã nguồn Phần mềm Quản lý Học viên Sài Gòn University
1. Mô tả :  Mã nguồn C# Phần mềm Quản lý Học viên Sài Gòn University gồm các chức năng sau : quản lý học viên, khoa, giảng viên, lớp, môn học, tìm kiếm, thống kê, báo cáo …Rất hữu ích cho các bạn đang làm đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin.


2. Ngôn Ngữ : Visual C#


3. Database : Access

Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *