[Source C#] – Mã nguồn Phần mềm quản lý điểm học sinh THPT

Source C# Mã nguồn Phần mềm quản lý điểm học sinh THPT
1. Mô tả :  Mã nguồn Phần mềm quản lý điểm học sinh THPT gồm các chức năng sau : quản lý lớp, khối, năm học, học kỳ, môn học, thông tin học sinh, điểm, kết quả thi, học lực, hạnh kiểm, thông tin giáo viên, phân công, sổ liên lạc, thống kê…Rất hữu ích cho các bạn đang làm đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin.


2. Ngôn Ngữ : Visual C#


3. Database : Microsoft SQL

Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *