[Source ASP.Net] – Mã nguồn Website Bán quần áo

Source ASP.Net Mã nguồn Website Bán quần áo
1. Mô tả : Mã nguồn Asp .Net Website Bán quần áo gồm các chức năng sau : phân quyền thành viên, thông tin khách hàng, quản lý sản phẩm, cập nhập sản phẩm, đặt hàng, hóa đơn thanh toán, thống kê, báo cáo…Rất hữu ích cho các bạn đang làm đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin.


2. Ngôn Ngữ : ASP.Net


3. Database : Microsoft SQL

Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *