[Đồ án tốt nghiệp] – Mã nguồn phần mềm Quản lý Hồ sơ công chức huyện Tịnh Biên

Mã nguồn phần mềm Quản lý Hồ sơ công chức huyện Tịnh Biên
1. Mô tả : Mã nguồn phần mềm Quản lý Hồ sơ công chức huyện Tịnh Biên gồm các chức năng sau : Quản lý nhân viên, đơn vị, lương, thân nhân, quản lý đào tạo, quá trình bồi dưỡng, quá trình công tác, khen thưởng, kỷ luật, báo cáo, thống kê…Rất hữu ích cho các bạn đang làm đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin.


2. Ngôn Ngữ : Visual C#


3. Database : Microsoft SQL

Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *