[Source Vb6] – Mã nguồn Quản lý Nhân Sự và Tiền Lương

Source Vb6 Mã nguồn Quản lý Nhân Sự và Tiền Lương
1. Mô tả : chương trình quản lý Nhân sựtiền lương gồm các chức năng sau : thông tin nhân viên, chức vụ, phòng ban, hợp đồng lao động, trình độ, bật lương… Rất hữu ích cho các bạn đang làm đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin.


2. Ngôn Ngữ : Visual Basic 6


3. Database : Access


Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *