[Source C#] – Mã nguồn Phần mềm quản lý khách sạn Thiên Đường

[Source C#] - Mã nguồn Phần mềm quản lý khách sạn Thiên Đường
1. Mô tả : Mã nguồn Chương trình Quản Lý Khách Sạn Thiên Đường gồm các chức năng sau : Danh Mục, quản lý nhân viên, thông tin khách hàng, ngày đặt phòng, loại phòng, dịch vụ, thống kê … Rất hữu ích cho các bạn đang làm đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin.

2. Ngôn Ngữ : Visual C#


3. Database : Microsoft SQLDownload (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *