[Source C#] – Mã nguồn Phần Mềm Quản Lý cửa hàng bán Điện Thoại

[Source C#] - Mã nguồn Phần Mềm Quản Lý cửa hàng bán Điện Thoại 1
1. Mô tả : Chương trình quản lý cửa hàng bán điện thoại gồm các chức năng sau : thông tin nhiên viên, khách hàng, thông tin điện thoại, nhập hàng, xuất hàng, đơn giá, hóa đơn, thông kê doanh thu … Rất hữu ích cho các bạn đang làm đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin.

2. Ngôn Ngữ : Visual C#


3. Database : Microsoft SQL 4. Hướng Dẫn : các bạn dung acount: AD01 và pass là 1 để đăng nhập quyền admin cao nhất.

Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *