[Source C#] – Mã nguồn Phần Mềm Quản lí sách cơ bản bằng WPF và LinQToSQL

[Source C#] - Mã nguồn Phần Mềm Quản lí sách cơ bản bằng WPF và LinQToSQL 1
1. Mô tả : Chương trình  Quản lí sách sơ bản bằng WPF và LinQToSQL gồm các chức năng sau : thông tin sách, tác giả, nhà xuất bản … Rất hữu ích cho các bạn đang làm đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin.

2. Ngôn Ngữ : Visual C#

3. Database : Microsoft SQL

4. Hướng dẫn : login với tên id : quanli1 và pass : 123456


Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *