[Source C#] – Mã nguồn Phần Mềm Hệ thống Thi Trắc Nghiệm theo mô hình 3 lớp

[Source C#] - Mã nguồn Phần Mềm Hệ thống Thi Trắc Nghiệm theo mô hình 3 lớp 1
1. Mô tả : Chương trình Hệ thống thi trắc nghiệp gồm các chức năng sau : Đăng nhập với mật khẩu mã hóa. Lấy lại mật khẩu qua email. Kết nối database qua Form với chuỗi connecting string mã hỏa ở app.config, From làm bài thi với chức năng thông kê câu hỏi đã trả lời, Phát sinh thứ tự câu hỏi ngẫu nhiên , Thu bài bắt buộc từ server, Nhắc nhở sinh viên từ server, Kích hoạt/đóng đề thi từ server. Ngân Hàng Câu Hỏi, Ngân hàng đề thi, Thêm câu hỏi ngẫu nhiên vào đề thi, Thêm câu hỏi bằng tay, Nhảy nhanh tới câu hỏi bất kỳ … Rất hữu ích cho các bạn đang làm đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin.


2. Ngôn Ngữ : Visual C#

3. Database : Microsoft SQL 


Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *