Mẹo tạo những đường kẻ nằm ngang trong Word

Mẹo tạo những đường kẻ nằm ngang trong Word 1
Tạo nhanh những đường kẻ nằm ngang (Horizontal Line) trên Word
 
– Khi soạn thảo văn bản trên Microsoft Word, nếu bạn muốn vẽ nhanh đường thẳng nằm ngang (Horizontal Line) nào đó, chỉ cần thực hiện theo các mẹo mình chia sẽ bên dưới. Đảm bảo tiết kiệm thời gian khi làm việc trên Word.
  1. Tạo đường kẻ ngang: Viết liền ba kí tự “” () sau đó Enter. Và tương tự cho các đường kẻ khác.
  2. Tạo đường kẻ đôi: Viết liền ba kí tự “=” (===), Enter.
  3. Tạo đường kẻ ngang nét đậm: Viết liền ba kí tự “_” (___), sau đó Enter.
  4. Tạo đường kẻ dạng sóng (ziczac): Viết liền ba kí tự “~” (~~~), sau đó Enter.
  5. Tạo đường kẻ ba: Viết liền ba kí tự “#” (###), sau đó Enter.
  6. Tạo đường kẻ bằng các dấu chấm vuông: Viết liền ba kí tự “*” (***), sau đó Enter.
– Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *