Khắc phục lỗi mất chữ khi bấm phím cách (Space) trong Microsoft Word

Office tips Khắc phục lỗi mất chữ khi bấm phím cách Space trong Microsoft Word

– Mỗi khi bạn muốn sửa 1 vị trí nào đó trên văn bản Microsoft Word 2003, 2007 hoặc 2010, lúc bấm phím Space thì kí tự liền kề bên phải của dòng bị mất theo. Gõ tiếp thì những kí tự phía bên phải bị xóa dần

– Việc các ký tự phía bên phải con trỏ lần lượt bị xóa khi sửa 1 vị trí nào đó trong bài viết thông thường là do bạn đang trình bày văn bản ở chế độ ghi đè. Để khắc phục, bạn chỉ việc bấm phím Insert (gần phím HomeDelete) để chuyển sang chế độ ghi chèn là được.
Office tips Khắc phục lỗi mất chữ khi bấm phím cách Space trong Microsoft Word
– Chúc bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *