[Đồ án tốt nghiệp] – Mã nguồn phần mềm Quản lý nhân sự bằng Java

Mã nguồn phần mềm Quản lý nhân sự bằng Java
1. Mô tả : Mã nguồn phần mềm Quản Lý  Nhân sự gồm các chức năng sau : thông tin nhân viên, chức vụ, phòng ban, trình độ, tiền lương, thống kê, quản lý dự án…Rất hữu ích cho các bạn đang làm đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin.


2. Ngôn Ngữ : Java

3. Database : Microsoft SQL4. Hình ảnh :

Mã nguồn phần mềm Quản lý nhân sự bằng JavaDownload (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *