Biểu tượng tình yêu đẹp cho Facebook

Biểu tượng tình yêu đẹp cho Facebook 1
– Dưới đây là những biểu tượng đẹp về tình yêu được tạo từ những kí tự ghép lại (hoàn toàn không bằng hình ảnh nhé).
 
Cách sử dụng: Bạn chỉ việc copy đoạn kí tự rồi dán vào Facebook là xong. Chúc vui vẻ !^^

 

________00000000000___________000000000000________
______00000000_____00000___000000_____0000000_____ _
____0000000_____________000______________00000____ _
___0000000_______________0_________________0000___ _
__000000____________________________________0000__ _
__00000_____________________________________ 0000__
_00000______________________________________00000_ _
_00000_____________________________________000000_ _
__000000_________________________________0000000__ _
___0000000______________________________0000000___ _
_____000000____________________________000000_____ _
_______000000________________________000000_______ _
__________00000_____________________0000__________ _
_____________0000_________________0000____________ _
_______________0000_____________000_______________ _
_________________000_________000__________________ _
_________________ __000_____00_____________________
______________________00__00______________________ _
☻♥ ☻
/♥./█ 
.||. .||
____ (¯`(♥)´¯) _____(¯`(♥)´¯)
___¶¶ (_.^._)¶¶__¶_¶¶(_.^._)¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶(¯`v´¯)� �
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶(¯`(♥)� �¯)¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶(_.^._)� �¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶(¯`v´¯)¶¶¶ ¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶(¯`(♥)´¯)¶¶� �
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶(_.^._)¶¶
______¶¶¶¶¶¶(¯`v´¯)¶¶¶¶¶
________¶¶¶(¯`(♥)´¯)¶¶
___________¶(_.^._)¶
____________ ¶¶¶¶¶
_____________¶¶¶
_____________________________________¶¶_________ __
________________________________¶1¶1111111¶____ ___
________¶¶111¶_______________¶¶¶¶111111111� �¶¶1____
_____¶1¶¶¶¶¶111111¶_________¶¶¶1¶¶¶11 111111¶1¶¶___
___¶¶¶1¶1111111111¶¶1______¶¶1¶¶¶111111 1111111¶¶¶_
__¶¶1¶¶1111111111111¶¶_____¶¶¶1¶¶¶¶11 11111111111¶_
__¶¶_¶1111111111111111¶¶___¶¶¶¶¶¶11¶11 1111111111¶_
_11_¶11111111111111111¶¶_____¶¶¶¶__¶111111 111111¶¶
¶¶¶¶1111111111111111¶¶¶¶_____1¶¶__111111 11111111¶¶
¶¶¶¶11111111111¶¶¶¶¶¶¶______1¶1¶¶111 11111111111¶1_
¶¶1¶1111111111111¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶1 111111111111¶¶_
¶¶11111111111111111111111¶¶___¶¶¶¶¶¶1111 111111¶¶¶_
_1¶111111111111111111¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶1111 1111111¶1__
__¶¶11111111111111111¶¶¶_____¶¶¶1111111111 111¶1___
___¶¶¶111111111111¶1¶¶¶____1¶¶111¶111111 1¶11¶1____
____1¶¶¶11111111111¶¶¶¶111¶¶¶¶111111111 ¶11¶¶¶_____
______¶¶¶¶1111111111111¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶ ¶11¶11¶¶_______
_______¶¶¶¶¶11111111111¶111¶___¶¶¶111¶1 ¶¶¶________
_________¶¶¶¶¶¶111111111111¶__¶¶¶111¶¶ ¶1__________
____________1¶¶¶¶¶11111111¶¶_¶¶¶¶111¶� �____________
______________¶¶¶¶¶¶¶1111111_¶¶¶11¶¶1_ ____________
_________________1¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶1¶¶¶¶_ _____________
____________________¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶1¶____ ____________
_______________________¶1¶¶¶1¶¶¶___________ _______
___________________________11¶___________________ _
……..@*@*
….@*……..@* …………………………@*
..@*……………@* ………………@*……..@*
.@*……………….@*……….@*…………�� �..@*
@*…………………..@*…@*……………… ….@*
@*………………………*………………�� �…..@*
.@*………………………………………�� �….@*
..@*………………………………………. .@*
….@*…………………………………..@*
……..@*…………………………..@*
………..@*……………………@*
…………….@*…………..@*
……………….@*……@*
………………….*..@*
……………………@
……………………*
……………………@
……………………*
……..*………*
…..*……………*
…*………………..*
..*………………….*
.*……………………*………*….*
*…………………….*…*…………..*
.*…………………….*……………….*
..*…………………….*…………….*
…*…………………………………*
…..*…………………………….*
……..*………………………*
………..*………………….*
……………*……………*
………………*……….*
…………………*…..*
………………….*..*
……………………*
……………………*
…………………..*
……………………*
……………………..*
………………………..*
…………………………..*
……………………………*
………………………….*
___.♥ ღ ♥______.♥ ღ ♥
__.♥______♥__♥______.♥
__.♥____ღ__I__ღ_____♥
___.♥.____LOVE____.♥
_____♥____YOU____♥
_______♥_______♥
_________.ღ ♥ ღ
´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶ ¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶ ¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´¶¶¶¶¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶
……….(…(`…-“’´´-…´)…)……….
…………..)……–…….–….(………..
…………./……(o…_…o)….\……….
………….\………(..0..)……./……….
……….__.`.-._…’=’.._.-.´.__…….
……./…….’#.’#.,.–.,.#’.#.’….\…..
…….\__))……….’#’……… ((__/…..
__xxxxxxxxxxx______xxxxxxxxxx
_xxxxxxxxxxxxxx___xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
__xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
____xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
_______xxxxxxxxxxxxxxxxx
________xxxxxxxxxxxx
__________xxxxxxxxx
____________xxxxx
_____________xxx
_____________xx
_____________*
——♥♥—–
—-♥♥-♥♥—-
—♥♥—♥♥—
—♥♥—♥♥—
—♥♥—♥♥—
—-♥♥-♥♥—-
—–♥♥♥—–
—-♥♥-♥♥—-
—♥♥—♥♥—
–♥♥—–♥♥–
……..@*@*
….@*♥♥♥♥@* …………………………@*
..@*♥♥♥♥♥♥@* ………………@*♥♥♥♥@*
.@*♥♥♥♥♥♥♥♥@*……….@*♥♥♥ ♥♥♥♥♥@*
@*♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥@*….@*♥♥♥� ��♥♥♥♥♥.@*
@*♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥*♥♥�� �♥♥♥♥♥♥♥♥.@*
.@*♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥�� �♥♥♥♥♥♥♥.@*
..@*♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� ��♥♥♥♥♥@*
….@*♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥�� �♥♥♥@*
……..@*♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� ��@*
………..@*♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥@*
…………….@*♥♥♥♥♥♥♥@*
……………….@*♥♥♥♥@*
………………….@*♥@*
…………………… @
…………………… *
…………………… @
…………………… *
____ (¯`(♥)´¯) _____(¯`(♥)´¯)
___¶¶ (_.^._)¶¶__¶_¶¶(_.^._)¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶(¯`v´¯)� �
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶(¯`(♥)� �¯)¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶(_.^._)� �¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶(¯`v´¯)¶¶¶ ¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶(¯`(♥)´¯)¶¶� �
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶(_.^._)¶¶
______¶¶¶¶¶¶(¯`v´¯)¶¶¶¶¶
________¶¶¶(¯`(♥)´¯)¶¶
___________¶(_.^._)¶
____________ ¶¶¶¶¶
_____________¶¶¶
_______¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶
_____¶¶■´¶¶¶¶¶´■´¶¶¶¶¶■´¶¶
____¶¶■´█████´¶´████´�� � ¶¶
___¶¶■´███████´█████ ´■ ¶¶
___¶¶■´████████████�� �´■ ¶¶
____¶¶■´███████████´�� � ¶¶
_____¶¶■´█████████´■ ¶¶
_______¶¶■´██████´■ ¶¶
_________¶¶■´███´■ ¶¶
__________¶¶■´`█´■ ¶¶
___________¶¶¶¶¶¶¶¶
___________¶¶¶¶¶¶¶¶
_________¶¶■(¯`v´¯)■¶¶
_______¶¶■■(¯`(■)´¯)■■¶¶
______¶¶¶■■■(_.^._)■■■¶¶¶
_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *