[Source C#] – Mã nguồn Phần Mềm Quản Lý Thư Viện

[Source C#] - Mã nguồn Phần Mềm Quản Lý Thư Viện 1
1. Mô tả : Phần Mềm Quản Lý Thư Viện gồm các chức năng sau, thông tin sách, tên sách, tác giả, người mượn sách, ngày mươn, tìm kiếm, thông kê số lượng sách cho mượn…. Rất hữu ích cho các bạn đang làm đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin.


2. Ngôn Ngữ : Visual C#

3. Database : Microsoft SQL Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *